Геостабил
Ижекционни микропилоти и безизкопно укрепване на конструкции и съоръжения в град София

Уплътняване на земна основа на вече изградени сгради и съоръжения

Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД предприема мерки за уплътняване на земна основа на вече изградени сгради и съоръжения и при строителството на нови такива в София и страната.

При укрепването:

  • не се нарушава равновесието на земната основа;
  • не се замърсява околната среда;
  • се подобряват физико - механичните показатели на земната основа;
  • няма опасност от сеизмични натоварвания.

Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД има практически опит от завършените до този момент обекти в следните направления:

  • възстановяване и укрепване на фундаменти;
  • укрепване основите на обществени сгради, частни къщи и вили;
  • укрепване на части от пътната мрежа;
  • стабилизиране земната основа при свлачища и срутища;
  • укрепване на изкопи.

Услугата е приложима както преди извършване на архитектурно-строителни работи, така и след тях.