Геостабил

Ижекционни микропилоти и безизкопно укрепване на конструкции и съоръжения в град София

Фирма ГЕОСТАБИЛ е основана на 5 март 1991г. като Събирателно Дружество/СД/ от водещи специалисти на Института по минно строителство, а през месец ноември 2015г. се преобразува в Дружество с ограничена отговорност /ООД/

От основаването си до днес,  сме реализирали успешно повече от 280 проекта,  в над 130 населени места на територията на Република България. С инжектирани  7 000 тона цимент в над  50 000 метра микропилоти.

Извършваме изпълнение на инжекционни микропилоти по системата на хидроразлив с цел укрепване на земната основа на съществуващи вече изградени сгради или на строителството на нови такива.

Ние, в ГЕОСТАБИЛ винаги се стремим да сме сред най-добрите, с ясни приоритети и амбиция за развитие. Основният стремеж на всички нас в ГЕОСТАБИЛ е да следваме принципите за коректност и ангажираност при изпълнението на поставените цели, което да допринесе за високата ни ефективност и оправдано доверие.

Инжектиране циментови разтвори
Инжектиране на циментови разтвори - Геостабил - град София
Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД извършва инжектиране на циментови разтвори в град София. Работи по обекти в цялата страна. Това се прави с цел заздравяване основата на вече изградени сгради или при заздравяване основата, върху която ще се изграждат те първа такива. За подобен вид дейност ...
Укрепване на сгради и къщи
Укрепване на сгради и къщи - Геостабил - град София
Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД извършва дейности по укрепване на сгради и къщи в София и страната. Работи се по обекти, изградени върху нестабилна земна основа и стари такива, при които с времето се получава потъване. Укрепването на сгради и къщи е наложително, защото при определени процеси ...
Укрепване на търговски центрове
Укрепване на търговски центрове - Геостабил - град София
Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД осигурява укрепване на търговски центрове. Работи на територията на град София и цялата страна. Укрепването се извършва посредством инжекционен микропилот. Той представлява най-общо стоманена безшевна тръба, перфорирана на определени интервали. Инжекционният ...
Уплътняване на земна маса
Уплътняване на земна основа - Геостабил - град София
Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД предприема мерки за уплътняване на земна основа на вече изградени сгради и съоръжения и при строителството на нови такива в София и страната. При укрепването: не се нарушава равновесието на земната основа; не се замърсява околната среда; се подобряват ...
Технология

Създадената от нас технология за укрепване на земна основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив намира широко приложение в строителството ...

Научи повече