Геостабил
Ижекционни микропилоти и безизкопно укрепване на конструкции и съоръжения в град София

Технология за безизкопно укрепване чрез инжекционни микропилоти

Прилаганата от нас технология за безизкопно укрепване чрез инжекционни микропилоти за стабилизиране на земната основа под фундаментите на съществуващи или бъдещи сгради и конструкции, се базира на контролирано инжектиране и уплътняване с циментов разтвор, по метода „тръба с маншети”.

Допълнително сме разработили безразрушителен метод за уплътняване и заздравяване на обратни насипи под пропаднали или „дишащи” стоманобетонови настилки, с цел повишаване физико-механичните характеристики на насипа и увеличаване на неговата носимоспособност.