Геостабил
Ижекционни микропилоти и безизкопно укрепване на конструкции и съоръжения в град София

Укрепване на сгради и къщи

Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД извършва дейности по укрепване на сгради и къщи в София и страната. Работи се по обекти, изградени върху нестабилна земна основа и стари такива, при които с времето се получава потъване.

Укрепването на сгради и къщи е наложително, защото при определени процеси се появяват пукнатини в пода, стените и тавана. С времето обектът става опасен за обитаване и е налице опасността от частично и цялостно срутване.

Укрепването се извършва чрез изграждани в режим на хидроразрив на висящи и опорни инжекционни микропилоти.

Успешно се укрепват подови плочи, изградени върху неуплътнени насипи.