Геостабил
Ижекционни микропилоти и безизкопно укрепване на конструкции и съоръжения в град София

Инжектиране на циментови разтвори

Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД извършва инжектиране на циментови разтвори в град София. Работи по обекти в цялата страна.

Това се прави с цел заздравяване основата на вече изградени сгради или при заздравяване основата, върху която ще се изграждат те първа такива.

За подобен вид дейност дружеството осигурява свои служители ( специалисти в съответната област ), техника и съоръжения.

Инжектирането на циментови разтвори не води до сътресения в равновесието на земната основа. Може да се изпълни на труднодостъпни места, включително и такива в градове и села.

Дейността се изпълнява посредством сонди:

  • PIXI;
  • ROTENBEGER.

Циментовия разтвор предварително се подготвя посредством циклонни или турбулентни бъркалки. Преди използването се извършва нагнетяване чрез помпи Hany и Craelius.