Геостабил
Ижекционни микропилоти и безизкопно укрепване на конструкции и съоръжения в град София

Укрепване на търговски центрове

Геостабил - Янков, Милков и Попов ООД осигурява укрепване на търговски центрове. Работи на територията на град София и цялата страна.

Укрепването се извършва посредством инжекционен микропилот. Той представлява най-общо стоманена безшевна тръба, перфорирана на определени интервали. Инжекционният микропилот се монтира в сондажи.

Сондажите се прокарват в земната основа след предварително проучване за съответния обект. Процедурата по укрепване включва проникване на нагнетен разтвор в слабите места на основата на обекта и по този начин се осъществява уплътняване.

За сондажите се използват следните видове сонди:

  • PIXI;
  • ROTENBEGER.

Укрепването има за цел изграждане на армирана земна основа.